Bilder från WCJs julfest hittar ni under PICTURES.
Lösenord till sidan mailas ut till de som deltagit på festen.
Frågor kan mailas till sarah@stochasticpictures.com